Umowy serwisowe SLA

Umowy SLA – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.
Jakie korzyści płyną z podpisania takiej umowy?
Brak stałej opieki informatycznej generuje nieprzewidziane i często wysokie koszty związane z utratą ciągłości pracy organizacji. Chodzi o straty finansowe oraz inne trudne do odrobienia przestoje.
Umowa SLA daje Państwu gwarancję utrzymania i systematycznego poprawiania jakości działania systemów informatycznych. Aby skutecznie świadczyć usługi serwisowe konieczny jest stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną. Parametry umowy SLA określają gwarantowane czasy reakcji, zasady monitoringu jak również regularne przeglądy sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu przejmujemy odpowiedzialność oraz ryzyko związane z utrzymaniem środowiska teleinformatycznego, co pozwala Państwu spać spokojnie, a zasoby wykorzystać do innych celów.
Zakres usług IT dopasowujemy do potrzeb Klienta na podstawie:
* ilości stacji roboczych i serwerów,
* czasu reakcji,
* ilości wizyt serwisowych,
* ilości urządzeń peryferyjnych i sieciowych.