System ERP Streamsoft Prestiż

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie, obsługujący wszystkie procesy biznesowe Twojej Firmy
StreamsoftPrestiż to:
* ponad 5000 Klientów,
* bezkonkurencyjna relacja ceny do jakości
* elastyczny system dopasowujący się do zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego i rozwijający się wraz z Twoją Firmą, przez co jest logiczny i ergonomiczny, a także łatwy w obsłudze
* system dedykowany dynamicznie rozwijającym się firmom, poszukującym zaawansowanych rozwiązań.
Korzyści biznesowe z wdrożenia systemu Prestiż:
* Zwiększenie stabilności, niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych
* Wspieranie procesu podejmowania decyzji w oparciu o raporty, zestawienia i analizy
* Umożliwienie firmom wielooddziałowym pracy w czasie rzeczywistym na wspólnej bazie danych
* Dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz standardów Unii Europejskiej
* Skrócenie cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie zapasów magazynowych
* Ujednolicenie procedur postępowania w całym przedsiębiorstwie
* Współdziałanie wszystkich szczebli przedsiębiorstwa
* Łatwość aktualizacji
Technologia:
Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie Prestiż zastosowano nowoczesną, relacyjną bazę danych z interfejsem SQL, w architekturze klient serwer. Technologia klient serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Znacznie zmniejsza obciążenia sieci komputerowej a co za tym idzie, powoduje wzrost prędkości pracy i przetwarzania danych.
Dodatkową zaletą bazy danych (Firebird wersja 2.5) jest jej całkowita darmowość (open source), niezależnie od liczby zainstalowanych stanowisk.
Wdrożenie:
Modułowa budowa Prestiż umożliwia wdrażanie wszystkich, bądź wybranych, elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. Czas wdrożenia jest optymalnie krótki – od 1 do 6 miesięcy. Czas trwania wdrożenia zależy od kilku
czynników: wielkości firmy, zakresu wdrażanych funkcjonalności oraz dobrej organizacji pracy w ramach projektu wdrożeniowego – zarówno po stronie dostawcy jak i klienta.

image001